czytanki

„Tradycja to dyktatura starców”

[…]Kiedy mówimy: „tradycja nakazuje kobiecie, aby siedziała w domu i zajmowała się dziećmi”, tak naprawdę trzeba przez to rozumieć: „głos starych mężczyzn liczy się bardziej niż głos kobiet”.[…]

[…]Nie ma nic oczywistego w tym, że patrzysz na innego człowieka jak na istotę ludzką. Tego trzeba się nauczyć. Kiedy człowiek przychodzi na świat, postrzega osoby i przedmioty wokół siebie jako narzędzia zaspokajania swoich potrzeb.[…]

[…]Kształcenie nastawione na technikę i biznes produkuje ludzi, którzy są konformistyczni, pokorni wobec władzy i nie myślą krytycznie o propagandzie, którą im podsuwają politycy. Nie potrafią też zrozumieć cierpienia i uczuć ludzi, którzy się od nich różnią.[…]

Całość wywiadu z prof. Marthą C. Nussbaum tutaj.