okołonaukowo

careHPV

Opracowano nowy test do wykrywania groźnych zakażeń szyjki macicy wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV). Test careHPV wykrywa 14 onkogennych typów wirusa w ciągu 2 i pół godziny. Materiał do badania każda pacjentka może sobie pobrać sama, sam test nie wymaga specjanych warunków, miejsca, itd., ani też specjalnie wykwalifikowanego personelu, czyli nadaje się do wykorzystania w biedniejszych częściach świata (badania przeprowadzono w Chinach).

Może wreszcie nie trzeba będzie siedzieć nad tymi obmierzłymi koilocytami ;-) .