okołonaukowo

Dziewczynka z opryszczkami

ResearchBlogging.orgZainspirowana ostatnimi dyskusjami na temat opryszczek, postanowiłam opowiedzieć Wam arcyciekawą bajkę o :-P

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami urodziła się dziewczynka o imieniu Hermenegilda. Jej pojawienie się na świecie zachwyciło Praksedę i Korbiniana – szczęśliwych rodziców. Oboje na zmianę nosili dzidziusia na rękach, kołysali, śpiewali pioseneczki i całowali. Kiedy Hermenegilda była jeszcze całkiem nieduża, zachorowała nagle – miała wysoką gorączkę, zaczerwienione i spuchnięte dziąsła, w buzi i dookoła ust pojawiło się sporo małych pęcherzyków – wszystko to spowodowało, że dziecko marudziło, płakało i nie chciało jeść.

(Fot. z Microbiology and Immunology On-line)

Skąd się wzięła ta choroba? – zastanawiali się Prakseda i Korbinian. Prawdopodobnie to któreś z nich właśnie zaraziło dziecko. Gdyż sami, także prawdopodobnie w dzieciństwie, zakażeni zostali wirusem opryszczki (zwanym także HSV – herpes simplex virus, czy bardziej nawet obecnie prawidłowo HHV – human herpesvirus) poprzez ślinę, którą rodzice, ciocie czy oczarowani dziećmi dziadkowie zostawiali na ich buziach przy obcałowywaniu maleństw. W podobny więc sposób Prakseda i Korbinian sprzedali zakażenie swojej córeczce. Nie musieli mieć nawet objawów infekcji, gdyż wirusy opryszczki szerzą się także bezobjawowo.

………………………………………………………………………………………..

Wirus opryszczki wygląda schematycznie tak:

A na zdjęciu z mikroskopu elektronowego widać, że ma skomplikowany strukturalnie kapsyd (czyli to, co osłania kwas nukleinowy – w tym wypadku DNA), zbudowany z podjednostek – 162 kapsomerów. Na zewnątrz znajduje się spora osłonka lipidowa, z tym, że tak duża może się ona wydawać na skutek przygotowywania preparatu do mikroskopii – osłonka wówczas pęka, a cząstka wirusowa przyjmuje kształt „sadzonego jajka”. Pomiędzy osłonką a nukleokapsydem znajduje się tegument – warstwa zawierająca enzymy odpowiedzialne za rozpoczęcie replikacji oraz parę innych białek wirusowych.

(Fot. z Microbiology and Immunology On-line)

Wirus opryszczki należy do rodziny Herpesviridae i do podrodziny Alphaherpesvirinae – do podrodziny tej należą w sumie trzy herpeswirusy: dwa wirusy opryszczki HHV-1 i HHV-2 oraz wirus ospy wietrznej-półpaśca (HHV-3). Cała natomiast rodzina mieści się z grubsza w tej tabelce:

(Ryc. z Microbiology and Immunology On-line; odrobinę zmienione)

Wirusy opryszczki charakteryzują się trzema szczególnymi cechami – neurowirulencją (czyli mogą atakować i namnażać się w układzie nerwowym), latencją (czyli możliwością przetrwania w układzie nerwowym bez powodowania objawowego zakażenia) oraz zdolnością do reaktywacji (czyli wyjściem ze stanu latencji); zjawisko latencji charakterystyczne jest (najprawdopodobniej) dla wszystkich herpeswirusów.

Wirusy opryszczki rozpowszechnione są na całym świecie. Człowiek jest jedynym rezerwuarem wirusów, nie istnieją żadne wektory infekcji. Zakażenie następuje na skutek bliskiego kontaktu śliny lub innych wydzielin zawierających wirusy z wrażliwymi błonami śluzowymi albo poprzez uszkodzoną skórę. Oba wirusy opryszczki zachowują się podobnie, wiadomo jednak, że zakażenia „powyżej talii”, czyli opryszczka wargowa powodowana jest raczej przez HHV-1, natomiast zakażenia „poniżej talii” czyli opryszczka genitalna to częściej HHV-2. Nie wynika ta jednak z jakichś specjalnych właściwości wirusów, oba mogą zakażać nabłonki całego ciała.

(Ryc. z Microbiology and Immunology On-line)

………………………………………………………………………………………………..

Hermenegilda miała oczywiście szczęście. Że jej mamusia Prakseda nie była akurat zakażona opryszczką genitalną. Albo że nawet gdyby była, to że w momencie porodu zakażenie to nie raczyło się objawić i że lekarze mogli w takiej chwili  pomyśleć o cesarskim cięciu. Gdy matka ma aktywną postać opryszczki genitalnej podczas porodu, wówczas dziecko, na skutek infekcji okołoporodowej, przy słabości swego układu immunologicznego, może bardzo ciężko zachorować. Dochodzi wtedy do uszkodzenia wielu narządów, wirus szerzy się po całym małym ciałku, a i ryzyko zgonu jest niemałe.

(Fot. z: http://www.zambon.es/areasterapeuticas/03mujer/atlas/atlas.htm)

Hermenegilda miała także szczęście, że nie nabawiła się innych ciekawych zakażeń opryszczkowych, jak chociażby zapalenia mózgu, powodowanego głównie przez HHV-1 – wirus lubi atakować szczególnie płaty skroniowe, a pacjenci po przeżyciu zakażenia – z rozmaitymi zaburzeniami kognitywnymi – są nadzwyczaj interesującymi przypadkami dla neurologów i neuropsychologów. Innym poważnym zakażeniem, powodowanym głównie przez HHV-1 (ale u noworodków przede wszystkim przez HHV-2) jest zapalenie rogówki – ogromnie bolesne i, jeśli nieleczone, prowadzące do ślepoty.

Hermenegilda miała więc szczęście. Zakażona jako niemowlę, przeszła infekcję pierwotną (czyli opisane na samym początku gingivostomatitis – zakażenie jamy ustnej i dziąseł) i tyle. Co się dalej działo z wirusem?

………………………………………………………………………………………………..

Najogólniej i schematycznie rzecz biorąc, zakażenie komórki przez wirusy (ponieważ wirusy nie mogą namnażać się luzem, muszą mieć komórkę do tego) wygląda następująco:

(Animacja z: MicrobeLibrary.org)

Pierwszy etap to rozpoznanie i przyłączenie się wirusa do powierzchni komórki. Następnie wirus wnika do niej – różnymi drogami, w zależności np. od tego, czy jest wirusem osłonkowym czy nie, albo w ogóle jak mu wygodnie. Na powyższej animacji przedstawiona jest na przykład faza, która inaczej wygląda w cyklu replikacyjnym wirusów opryszczki. Wirusy te NIE wnikają na skutek endocytozy i późniejszej fuzji błony pęcherzyka z osłonką wirusową (tak robi np. wirus grypy), ale wnikają poprzez fuzję błony komórkowej z osłonką, a do cytoplazmy komórki dostaje się kapsyd. O właśnie tak:

(Ten rysunek pochodzi z genialnej strony Dr. Edwarda Wagnera o herpeswirusach: http://darwin.bio.uci.edu/~faculty/wagner/hsvresrch.html)

Następnie dochodzi do uwolnienia kwasu nukleinowego wirusa („odpłaszczenie„), syntezy białek wczesnychreplikacji genomu wirusa, syntezy białek późnych (te etapy mają wiele różnych podetapów i różnie to wygląda u różnych wirusów), wreszcie wirus dojrzewa, czyli wszystkie te białka i kwasy nukleinowe składane są do kupy i powstają (niemal już) funkcjonalne cząstki wirusowe. Które opuszczają komórkę – znowu różnymi drogami; a dojrzałe wirusy mogą zakażać kolejne komórki.

Wirusy opryszczki mają jednak pewną szczególnie ciekawą cechę. Jest to zdolność do przejścia w stan latencji, czyli uśpienia. Dzieje się to wtedy, kiedy wirus ma już za sobą zakażenie komórek nabłonkowych w buzi Hermenegildy. Zakaża on także komórkę nerwową unerwiającą ten region ciała dziecka. Dochodzi do syntezy pewnych białek, zapoczątkowujących stan latencji, a także białek kontrolujących utrzymanie tego stanu. Zahamowana zostaje natomiast „produktywna” infekcja. Wirus wędruje wzdłuż neuronu do zwoju nerwowego (w przypadku opryszczki wargowej jest to zwój nerwu trójdzielnego) i tam może sobie siedzieć długo, nie wyrządzając  neuronowi zbyt dużej szkody, ani też nie wywołując widocznych objawów zakażenia.

(Ryc z: http://darwin.bio.uci.edu/~faculty/wagner/hsvresrch.html)

Pod wpływem natomiast różnych czynników stresowych – przechłodzenia organizmu, nadmiernego opalania, klasówek czy miesiączki (Hermenegilda dorasta) następuje reaktywacja, czyli sytuacja odwrotna: wirus „budzi się” i tą samą drogą, wzdłuż tego samego neuronu wędruje z powrotem, do tego samego obszaru (tego samego dermatomu) gdzie miało miejsce zakażenie pierwotne.

………………………………………………………………………………………………..

I tam znowu widoczne są objawy infekcji. Hermenegilda cierpi na klasyczną opryszczkę wargową. Czyli powstawanie dość bolesnych, wypełnionych płynem pecherzyków (w płynie tym są miliardy wirusów).

(Ryc. z Microbiology and Immunology On-line)

Taka reaktywacja zakażenia – bo jest to ten sam wirus: ten sam, który zakaził Hermenegildę w dzieciństwie i który pozostanie z nią aż do śmierci – będzie zdarzała się coraz rzadziej. Najczęstsze reaktywacje mają dzieci, potem zwykle bywa lepiej. Samo zakażenie jest oczywiście irytujące i mało estetyczne, a trwa jakiś tydzień. Pamiętać trzeba, że Hermenegilda wysoce zakaźna jest dla innych przez pierwsze 24 godziny, ale tylko odrobinę mniej zakaźna przez cały czas, dopóki pęcherzyki na jej ustach pozostają wilgotne. No i warto zdać sobie sprawę, że reaktywacja opryszczki wargowej to na ogół (na ogół!) mniejszy problem, niż identyczna sytuacja z opryszczką genitalną. Niektórzy nieszczęśliwi pacjenci z tą ostatnią potrafią mieć uciążliwe, bolesne i zakaźne zmiany i pęcherzyki na narządach płciowych co jakieś trzy tygodnie na przykład.

Czy Hermenegilda może pozbyć się swego milutkiego wirusa opryszczki? Nie, ale opryszczkę można leczyć objawowo i, co ważne, bezpiecznie. Jest to zresztą rzadkością w przypadku wirusów. Cykl replikacyjny wirusów bowiem ściśle związany jest ze zjawiskami zachodzącymi w komórkach organizmu, czyli najczęściej przy terapii przeciwirusowej dochodzi do zniszczenia albo uszkodzenia także tych komórek, w tym niezakażonych. W przypadku opryszczki mamy jednak acyklowir, lek znakomity, wysoce specyficzny i nietoksyczny dla niezakażonych komórek. Wynika to z faktu, że acyklowir podawany Hermenegildzie, zanim zacznie działać przeciwirusowo, musi zostać najpierw ufosforylowany w jej organizmie. Pierwszego etapu fosforylacji dokonuje wirusowa kinaza tymidynowa, a więc enzym, który obecny jest tylko w zakażonych komórkach. Dopiero dwa kolejne etapy dokonywane są przez enzymy komórkowe. Aktywny acyklowir blokuje następnie syntezę DNA przez hamowanie wirusowej polimerazy DNA, gdyż do tej polimerazy ma dziesięciokrotnie większe powinowactwo niż do enzymu komórkowego. Acyklowir moze być stosowany doustnie, miejscowo oraz dożylnie. Sprzedawany jest pod różnymi nazwami handlowymi: Cyclovir, Herpex, Acivir, Acivirax, Zovirax, Aciclovir, Zovir, Heviran.

(Ryc. z Microbiology and Immunology On-line)

Problem w tym, że już w tej chwili, na skutek intensywnego stosowania, notuje się pewną liczbę szczepów klinicznych wirusów opryszczki opornych na acyklowir. Istnieją jednak także inne leki skuteczne wobec tych wirusów, jak na przykład walacyklowir – prolek acyklowiru, pencyklowir (i jego prolek – famcyklowir), idoksurydyna (stosowana w leczeniu opryszczkowego zapalenia rogówki) czy toksyczny foskarnet.

Szczepionka niestety nie istnieje, tak więc wysoce prawdopodobne jest to, że kiedy Hermenegilda urodzi swojego synka Korbiniana (imię po dziadku) albo córeczkę Praksedę (po babci) również zakazi ich swoim wiernym wirusem opryszczki. Ewentualnie zrobi to tatuś dzieci czy też inna bliska osoba. I będą żyli długo i, ekhm, szczęśliwie…

Więcej:
1. Opstelten W, Neven AK, & Eekhof J (2008). Treatment and prevention of herpes labialis. Canadian family physician Medecin de famille canadien, 54 (12), 1683-7 PMID: 19074705
2. Azwa A, & Barton SE (2009). Aspects of herpes simplex virus: a clinical review. The journal of family planning and reproductive health care / Faculty of Family Planning & Reproductive Health Care, Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, 35 (4), 237-42 PMID: 19849918
3. Corey L, & Wald A (2009). Maternal and neonatal herpes simplex virus infections. The New England journal of medicine, 361 (14), 1376-85 PMID: 19797284

43 myśli w temacie “Dziewczynka z opryszczkami”

 1. Czy nosiciel wirusa w postaci utajonej (chwilowo) zaraża? Jak z ryzykiem dla partnerów jego życia intymnego?

 2. W postaci latentnej – nie. Zaraża przy reaktywacji, wtedy kiedy wirusy są produkowane. Pamiętać trzeba jednak, że reaktywacja może być bezobjawowa, a człowiek rozsiewa te wirusy i tak.
  Ryzyko dla partnerów seksualnych oczywiście wówczas istnieje, mechanizm jest podobny, a opryszczka genitalna jest jedną z częściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową.

 3. Dzięki – nie wesoło, a właściwie bez szans … cóż natura musi mieć jakieś środki by selekcjonować nadmierne przyrosty ;-)

 4. nigdy nie mialam opryszczki. jakos szczesliwie mnie to ominelo.
  bardzo ciekawie napisane.

 5. Ta…..
  faktycznie masz szczescie.
  A ja sie caly czas zastanawiam dlaczego moj organizm nie moze sobie poradzic z tym p$%^%^% wirusem.

 6. Wiem, Futrzaku. Jak się oczywiście domyślasz, to te dyskusje z Tobą przyczyniły się do napisania tego wszystkiego. A p%$#*& wirus jakoś musiał Cię bardzo polubić, niestety… :-(

 7. Rzeczywiście bardzo ciekawie napisane, ale szczerze mówiąc wymiękłam. Miałam opryszczkę kilka razy na gónej wardze i ta wiedza raczej mnie przygnębiła.

 8. O, a dlaczego? Przecież powinnaś się cieszyć, że miałaś ją tylko kilka razy. Co oznacza prawdopodobnie, że Twój układ odpornościowy jest w niezłej formie i że nie miewasz nadmiaru stresów :-)

 9. Dobrze leczy się opryszczę kojarzonym Heviranem i Isoprinosiną, względnie Groprinosinem. Wiem, bo średnio raz na 5-6 miesięcy moja córka ma „wysyp”. Nie ma jedzenia, picie przez słomkę i takei tam…

 10. @ Meg
  Córeczce współczuję i życzę zdrowia.
  Co do Twojego leczenia to zgadzam się oczywiście, że acyklowir (Heviran) działa. Natomiast pranobeks inozyny (Groprinosin) hmmm… dane są dość sprzeczne. Kiedyś uważano, że to lek przeciwwirusowy, choć mechanizmu nie udało się znaleźć. Potem, że immunostymulujący. I chyba za taki u niektórych lekarzy nadal uchodzi, choć nie u wszystkich. Ale zapewne nawet jeśli nie pomoże, to zaszkodzić – nie zaszkodzi :-). A dziecko najprawdopodobniej reaktywacje będzie miało coraz rzadziej, na szczęście.

 11. Super, to bardzo ciekawe. Znam sprawę opryszczki od tej najgorszej strony, mianowicie mój malutki synek zachorował zaraz po urodzeniu na opryszczkowe zapalenie mózgu i do tej pory odczuwamy skutki tej choroby. Dodam , że synek ma teraz 3 lata i 2 miesiące. Oprócz tego opryszczka cały czas nawraca w postaci wykwitów na skórze ( plecy, brzuch ) nigdy nie miał na ustach. Ja sama jestem nosicielką ale tylko HSV-1. Heviran to rzeczywiście dobry lek a po groprinosinie nastąpił większy wysyp nawet w nowych miejscach w takich w których do tej pory nie miał (synek cały czas na heviranie).

 12. Bosz, nie moge patrzec na tego biedaka na tym zdjeciu. Nigdy nie mialam. Moja mama i brat maja regularne wysypy. Tata tez sie uchowal bez.

 13. Szczesliwie nigdy nie mialam opryszczki (jak sobie czasem pomysle, ilu chorob nie mialam, to az mi dech odbiera swiadomosc wlasnego szczescia), ale to fascynujace! Twoj sposob prezentacji uswiadamia mi przy okazji, ze stanowczo powinnas uczyc studentow, a nie tylko dreczyc te urocze malenstwa pod mikroskopem.

  (I ps maly: podoba mi sie bardzo nowy szablon, ale gdzie akcenty z mojego ukochanego miasta?!)

 14. @ Barbara
  Dzięki :-). Dręczyć lubię, ale i za studentami bardzo tęsknię. Może kiedyś…

  I ps maly: podoba mi sie bardzo nowy szablon, ale gdzie akcenty z mojego ukochanego miasta?!

  No wiem. Ale w tym szablonie (który bardzo mi się zresztą spodobał) nie ma niestety możliwości wstawienia własnego nagłówka. Musiałam więc zrezygnować ze zdjęć.

 15. Coś mi majaczy, że przejście półpaśca wycina herpesa z systemu. Czy to prawda?

  Jeżeli tak, to jakie są przeciwwskazania leczenia ostrych przypadków dżumy (herpesa) cholerą (półpaścem, kontrolowanym zakażeniem czy jakimś czymś tam)?

 16. Coś mi majaczy, że przejście półpaśca wycina herpesa z systemu. Czy to prawda?

  Pierwsze słyszę. I bardzo wątpię. Masz jakieś dowody?

 17. moja dziewczyna ma w okolicach intymnych takie dziwne krostki, była u ginekologa i podczas wizyty on nie zwrócił na to uwagi, co prawda nie wygląd to tak strasznie jak na rysunkach, ale się martwi, że to może przenieść dziecku. nie ma opryszczki wargowej, za to jej mama tak.

 18. Co do herpesa i polpasca to chyba sie nie znosza; bodaj nawet czy to nie ten sam wirus albo bardzo podobny.
  Pamietam, ze moja ciotka po kontakcie z osoba z aktywna opryszczka najpierw miala wykwity wokol ust, a potem pelnowymiarowego polpasca (podejrzewam, ze moglo sie to wiazac z oslabieniem organizmu).

 19. @ Shigella
  Też mi się tak wydawało, ale ponieważ w herpeswirusach nie siedzę od pewnego czasu, byłam ciekawa, czy ktoś znalazł jakąś ciekawostkę.

  Wirus nie jest ten sam, ale masz rację, że są podobne. Oba wirusy opryszczki i wirus ospy wietrznej-półpaśca należą nie tylko do tej samej rodziny (Herpesviridae), ale i do tej samej podrodziny (Alphaherpesvirinae), mają więc i podobną budowę, i właściwości.

  Spotkałam się już, grzebiąc w internetowych otchłaniach bzdur, z takimi legendami, jak to chorować można tylko na jedną chorobę w jednym momencie. Wydawałoby się, że chociażby nauka z tego, co dzieje się z pacjentami z AIDS, oduczy takiego myślenia, ale nie.
  Jako ciekawostkę dodam, że – choć nie przypuszczam, że to stąd się wzięło – ale w wirusologii wiadomo, że są wirusy, które nie zaatakują komórki, która już uprzednio została zakażona innym wirusem. Wykorzystywano to zjawisko kiedyś w diagnostyce.

 20. Wreszcie jakieś sensowne informacje o opryszczce! Dzięki za dzielenie się :) Na zdjęcia akurat jestem odporna (właśnie to czytam i jednocześnie jem śniadanie;)) i chwała za nie, bo fajnie ilustrują, jak źle może to wyglądać . Ale i tak trochę się przeraziłam szczerza mówiąc, tymi możliwymi powikłaniami u dzieci, typu zapalenie mózgu.
  Pojawia mi się to cholerstwo (opryszczka) co jakiś czas, w sytuacjach osłabienia czy stresu. Jak byłam mała, to wysypywało mnie dość często, nawet co kilka tygodni, w różnych miejscach w obrębie twarzy. Potem było lepiej, ale nadal mnie dopada co jakiś czas, np. teraz mam grypę i opryszczkę na obu wargach :( Smaruję Heviranem, czasem w mocniejszych wypadkach biorę go doustnie.

  Mam kilka pytań:
  1. Czy jakikolwiek sens ma profilaktyczne branie Heviranu w tabletkach, żeby zapobiegać nawrotom opryszczki? Kiedyś pewna dermatolog mi to zaleciła i brałam jakiś czas, ale nie wydaje mi się, żeby jakoś szczególnie mi to pomogło.
  2.Czy branie takiego leku jak Vratizolin (kiedyś mi w aptece dali), czy to tylko zawracanie głowy?
  3. Jak to jest z opryszczką HHV1 w ciąży? Czy reaktywacja na wardze może być groźna dla płodu? (tak mnie straszono, a przecież jeśli w ciągu roku kilka razy mam opryszczkę, to raczej pewe jest że w czasie ciąży też się pojawi) . Czy znaczenie ma po prostu to, że ten wirus jest we mnie, więc i tak prędzej czy póniej przeniosę na dziecko, niestety.
  4. Z grafiki wynika, że również HHV1 może pojawić się w okolicach płciowych. Jeśli tak się stanie, to czy jest to wtedy równie groźne jak HHV2? I czy można drogą płciową przenieść wirusa HHV1, czy dotyczy to tylko HHV2?

  Uff, przydługo wyszło, ale naprawdę jestem tego ciekawa, a nie bardzo mam kogo się spytać, licząc na rzetelną odpowiedź.

  Pozdrawiam!

 21. Pojawia mi się to cholerstwo (opryszczka) co jakiś czas, w sytuacjach osłabienia czy stresu. Jak byłam mała, to wysypywało mnie dość często, nawet co kilka tygodni, w różnych miejscach w obrębie twarzy. Potem było lepiej, ale nadal mnie dopada co jakiś czas, np. teraz mam grypę i opryszczkę na obu wargach :( Smaruję Heviranem, czasem w mocniejszych wypadkach biorę go doustnie.

  Normalne, z czasem nawroty są coraz rzadsze. Ogólnie opisane przez Ciebie objawy są dość powszechne.

  Ale i tak trochę się przeraziłam szczerza mówiąc, tymi możliwymi powikłaniami u dzieci, typu zapalenie mózgu.

  Herpesowe zapalenie mózgu zdarza się nie tylko u dzieci. I jest zwykle ciężkie, dość często pojawiają się po nim zmiany ubytkowe w mózgu.

  1. Czy jakikolwiek sens ma profilaktyczne branie Heviranu w tabletkach, żeby zapobiegać nawrotom opryszczki? Kiedyś pewna dermatolog mi to zaleciła i brałam jakiś czas, ale nie wydaje mi się, żeby jakoś szczególnie mi to pomogło.

  Chyba nie bardzo, szczególnie że opryszczka wargowa nie jest zbyt dokuczliwa. Profilaktykę zaleca się np. osobom z opryszczką genitalną, tym mającym nawroty co parę tygodni.
  Poza tym ciągłe stosowanie leku będzie powodowało narastanie oporności wirusów na ten lek.

  2.Czy branie takiego leku jak Vratizolin (kiedyś mi w aptece dali), czy to tylko zawracanie głowy?

  Denotivir zmniejsza objawy opryszczki wargowej. Stosuje się go na zmienioną skórę, zaraz po wystąpieniu objawów (podobnie jak maści z acyklowirem).

  3. Jak to jest z opryszczką HHV1 w ciąży? Czy reaktywacja na wardze może być groźna dla płodu? (tak mnie straszono, a przecież jeśli w ciągu roku kilka razy mam opryszczkę, to raczej pewe jest że w czasie ciąży też się pojawi) . Czy znaczenie ma po prostu to, że ten wirus jest we mnie, więc i tak prędzej czy póniej przeniosę na dziecko, niestety.

  Nie, reaktywacja opryszczki wargowej nie jest groźna dla płodu. Rzeczywiście, i tak zapewne zarazisz dziecko, już po jego urodzeniu. Niebezpieczne są natomiast nawroty opryszczki genitalnej, zdarzające się w okresie okołoporodowym.

  4. Z grafiki wynika, że również HHV1 może pojawić się w okolicach płciowych. Jeśli tak się stanie, to czy jest to wtedy równie groźne jak HHV2? I czy można drogą płciową przenieść wirusa HHV1, czy dotyczy to tylko HHV2?

  Tak, jest tak samo groźny i tak samo się przenosi.

 22. Jestem w piątym miesiącu ciąży i mam opryszczke na ustach juz po raz 7. Leczylam sie Heviranem w 3 miesiącu ale nic to nie pomoglo. Czy branie tego leku w ciąży nie zaszkodzi dziecku? I czy tak często powracający wirus nie ma wpływu na dziecko? Bardzo prosze o pomoc.

 23. @ Marycha
  Na pewno branie Heviranu w czasie ciąży należy ustalić z lekarzem. Zajrzyj tutaj: http://www.przychodnia.pl/el/leki.php3?lek=1040
  Do do reszty – wirus i tak jest w Twoim organizmie, a spadek odporności w czasie ciąży prawdopodobnie powoduje jego reaktywację. Zagrozić dziecku (w czasie porodu) mogłaby reaktywacja opryszczki genitalnej, i wówczas należy rozważyć cesarskie cięcie.
  Ogólnie życzę Ci (i Twojemu dziecku) mnóstwo zdrowia – nie martw się przesadnie, bo to też niezbyt dobrze wpływa na organizm. Ale kwestie zakażeń wirusowych i ich leczenia powinnaś zdecydowanie skonsultować z lekarzem, a nie szukać informacji w necie.

 24. Dziękuję za odpowiedz. Właśnie dzis byłam na wizycie i otrzymałam znów doustnie heviran, tylko większą dawkę. Mam nadzieje ze bedzie wszystko dobrze.

 25. Świetny artykuł, szczególnie, że większość informacji w necie to zwykle copy – paste! Mam pytanie, jak długo HHV 2 może pozostawać w utajeniu od pierwotnego zarażenia? Są w ogóle takie statystyki czy badania?

 26. I jeszcze jedno pytanie: czy jest możliwość przekazania wirusa przez nosiciela partnerce gdy ten pięści ją oralnie?

 27. @ Kloss
  Dzięki.

  Mam pytanie, jak długo HHV 2 może pozostawać w utajeniu od pierwotnego zarażenia?

  Długo, nawet lata. Zależy od czynników wywołujących.

  I jeszcze jedno pytanie: czy jest możliwość przekazania wirusa przez nosiciela partnerce gdy ten pięści ją oralnie?

  Tak. Zdecydowanie należy unikać seksu oralnego, jeśli ma się wypryski na ustach.

 28. Dziękuję za odpowiedz. Co do drugiego pytania to miałem co innego na myśli. Otóż chodzi o to, czy będąc zarażonym HHV2, ze zmianami tylko na naradach płciowych, mogę tego wirusa przekazać partnerce pieszcząc ja oralnie?
  I kolejne pytanie czy HHV2 może występować rownież w okolicy ust? Pytam bo z artykułu wynika, że HHV1 może wystąpić na genitaliach.

 29. A, rozumiem. To w takim razie odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: nie, nie ma możliwości zarażenia partnerki. Jeśli zmiany są tylko na narządach płciowych, to seks oralny jest bezpieczny.

  I kolejne pytanie czy HHV2 może występować rownież w okolicy ust? Pytam bo z artykułu wynika, że HHV1 może wystąpić na genitaliach.

  Tak, jak najbardziej. Jak pisałam: Nie wynika ta jednak z jakichś specjalnych właściwości wirusów, oba mogą zakażać nabłonki całego ciała.

 30. Wirus opryszczki wargowej nie ujawnia się kiedy odporność organizmu jest słaba […] [ciachnięte, własne fantazje proszę publikować gdzie indziej – sporothrix]

  Ps. Sporothrix – inaczej pisać nie potrafisz? Musisz przyjmować styl jakbyś pisała do idiotów? Tak ludzi traktujesz?

 31. @Animiśka

  Ps. Sporothrix – inaczej pisać nie potrafisz? Musisz przyjmować styl jakbyś pisała do idiotów? Tak ludzi traktujesz?

  Yyy? Dla idiotów? Nikt tego tak, poza tobą, nie odebrał. No i przecież nie ma obowiązku czytania.

  Co do reszty twojego komentarza – wrzuć jakieś dowody na poparcie swoich tez. Bo jak na razie to są bzdurne bajeczki, stojące w sprzeczności z wiedzą naukową, prezentowaną na tym blogu. Kasuję zatem, żeby ktoś przypadkiem nie przejął się tymi bzdetami. Chyba że wykażesz, że moja wiedza jest zbyt zardzewiała, to wówczas wkleję z powrotem.

 32. Witam. Ja i mój partner jesteśmy nosicielami opryszczki wargowej. Czyli zarazić się od siebie wirusem HHV1 nie możemy :) Nurtuje mnie natomiast pytanie: Czy jeśli u któregoś z nas wirus jest w stanie reaktywacji, (tzn. pojawiły się pęcherzyki na ustach), to pocałowanie partnera sprowokuje u niego reaktywację? A jeśli uprawiamy wtedy seks oralny, to czy może to skutkować pojawieniem się objawów w okolicach narządów płciowych?

 33. @Monika
  Nie, reaktywacji raczej nie spowoduje, natomiast z seksem oralnym uważałabym, bo można partnera/partnerkę zarazić w okolicy genitalnej.

 34. Padlo pytanie o zasadnosc profilaktycznego stosowania Heviranu (acyklowiru)…

  ” 1. Czy jakikolwiek sens ma profilaktyczne branie Heviranu w tabletkach, żeby zapobiegać nawrotom opryszczki? Kiedyś pewna dermatolog mi to zaleciła i brałam jakiś czas, ale nie wydaje mi się, żeby jakoś szczególnie mi to pomogło.

  Chyba nie bardzo, szczególnie że opryszczka wargowa nie jest zbyt dokuczliwa. Profilaktykę zaleca się np. osobom z opryszczką genitalną, tym mającym nawroty co parę tygodni.
  Poza tym ciągłe stosowanie leku będzie powodowało narastanie oporności wirusów na ten lek.”

  …zainteresowanych odsylam do bibliografii – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19074705 , z ktorej wynika, ze potrafi relatyewnie w znacznym stopniu ograniczyc czestotliwosc wysiewow (niestety nie u mnie :-/):

  Effects of long-term preventive therapies (Oral antiviral medication) (…) A crossover trial investigated 11 patients given 200 mg of acyclovir 4 times daily for 12 weeks.Two of the patients in the treatment group and 9 in the placebo group had relapses

 35. Byłam u wielu lekarzy, którzy nie potrafią do końca stwierdzić co mi jest. W jamie ustnej i w miejscach intymnych pojawiają mi się różne owrzodzenia, może nawet nie tyle one same bolą, co mam ogólnoustrojowe objawy przy okazji kiedy ma mi sie cos pojawić tzn. min. ogóle rozbicie bóle mieśni itp. i do tego co dziwne bóle w okolicy krzyżowo-lędzwiowej lub połowy twarzy.
  W związku z tym chciałam zapytać czy jest możliwe żeby zakażanie opryszczką w żadnych badanich nie wychodziło tzn. nie mam przeciwciał, w wymazie PCR też nie wyszło;
  Heviran moim zdaniem częściowo działa, bo nie zapobiega pojawieniu się samych owrzodzen ale mniej dolegliwe są te objawy jak go biore, czy Heviran moze częściowo działać? ( i to w dość dużych dawkach). Dodam ze te objawy mam praktycznie bez przerwy :(
  pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s