okołonaukowo

D. Dwoinka zapalenia płuc

Cała notka o pneumokoku (dwoince zapalenia płuc, Streptococcus pneumoniae) znajduje się tutaj: D. Dwoinka zapalenia płuc

[…]

Najlepszym więc sposobem radzenia sobie z dwoinką zapalenia płuc jest profilaktyka. W tej chwili stosowanych jest kilka szczepionek, zarówno skoniugowanych , jak i polisacharydowych. Różnią się one nie tylko składem, ale mają trochę inne parametry i nieco inną skuteczność w różnych grupach ludzi, używane  są zatem w innych schematach profilaktyki. Wszystkie są dobrze tolerowane, a efekty uboczne ich stosowania są w większości przypadków łagodne i przemijające. W Polsce szczepienia przeciw pneumokokom są obecnie włączone do kalendarza szczepień jako szczepienie obowiązkowe. Szczepienie to u  niemowląt i dzieci obejmuje podanie dwóch dawek szczepienia podstawowego w 1. roku życia oraz dawki uzupełniającej w 2. roku życia (tzw. schemat 2+1). Schemat 3+1 stosowany jest u dzieci z grup ryzyka. Obie szczepionki  – które mogą być stosowane w celu ochrony dzieci przed inwazyjna chorobą pneumokokową, zapaleniem płuc oraz zapaleniem ucha środkowego – szczepionki skoniugowane: dziesięciowalentna (PCV-10) i trzynastowalentna (PCV-13) są bezpieczne i skuteczne. Obie w swoim składzie zawierają oczyszczone polisacharydy otoczkowe tych dziewięciu serotypów, które powodują najwięcej (80-90%) przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej w naszym rejonie świata.

 

Ryc. 5. Szczepienia przeciw Streptoccus pneumoniae działają! Rycina CDC pokazuje występowanie inwazyjnej choroby pneumokokowej u dzieci w wieku poniżej 5. roku życia w latach 1998 do 2016 w Stanach Zjednoczonych, wywołanej zarówno serotypami „szczepionkowymi” (szczepionka PCV-13, słupki szare) oraz w ogóle S. pneumoniae (słupki niebieskie).

Cała notka o pneumokoku (dwoince zapalenia płuc, Streptococcus pneumoniae) znajduje się tutaj: D. Dwoinka zapalenia płuc